Οι υπηρεσίες μας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • Χρηματοδότηση
  • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
  • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Είναι μία διαρθρωμένη διαδικασία εκούσια, εχέμυθη και εμπιστευτική στην οποία παρίστανται τα μέρη μαζί με τους νομικούς παραστάτες τους, και ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο τον Διαμεσολαβητή. Στη διαμεσολάβηση δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύνη, να επιλύσουν με συμφωνία μια διαφορά τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Τα μέρη προσέρχονται και παραμένουν στη διαμεσολάβηση με τη θέλησή τους.

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης – ΥΑΣΔ

Είναι η διαδικασία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά οι περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Ν. 4640/2019. Είναι μία εμπιστευτική διαδικασία και δεν τηρούνται πρακτικά.

BUSINESS COACHING

Το Coaching είναι μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων του Coach και του Coachee. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Πολλές φορές παγιδευόμαστε σε μία περιοχή που ονομάζεται “ζώνη άνεσης”. Είναι η περιοχή εκείνη στην οποία τα πράγματα είναι εντάξει και νοιώθουμε άνετα και βολικά. Εκεί τα πράγματα δεν είναι απαιτητικά ή δύσκολα. Έξω από τα όρια όμως αυτά υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη και την εξέλιξή μας. Μαζί θα μπορέσουμε να εξερευνήσουμε την περιοχή αυτή των δυνατοτήτων. Δυνατότητες για την ανάπτυξη της εταιρείας μας, για τη συνεργασία με το προσωπικό μας και να πετύχουμε τους επαγγελματικούς μας στόχους.

LIFE COACHING

Πολλές φορές για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον επαγγελματικό μας στόχο πρέπει να αναπτύξουμε τον εαυτό μας. Το Coaching είναι προσανατολισμένο στη δράση, την αλλαγή και το μέλλον. Εσύ είσαι o ειδικός στη ζωή σου! Είναι μία σχέση συνεργασίας που δημιουργείται για να βοηθήσει ένα άτομο να προχωρήσει από το σημείο που βρίσκεται και να φτάσει εκεί που λαχταρά και ονειρεύεται. Η σχέση χτίζεται πάνω στην ενεργητική ακρόαση, την εμπιστοσύνη, την ενδυνάμωση, την ενθάρρυνση, την υποστήριξη, τη δέσμευση, το ενδιαφέρον και τη δράση.

Να είσαι εστιασμένος στο στόχο σου και να πιστεύεις ακράδαντα ότι μπορείς να τον πετύχεις! Να θυμάσαι πως όλες οι απαντήσεις και οι λύσεις βρίσκονται μέσα σου. Εσύ είσαι ο ειδικός για τη ζωή σου. Κατέχεις ήδη όλη τη γνώση που χρειάζεσαι για να αναπτύξεις όλο το δυναμικό σου και να γίνεις η καλύτερη δυνατή έκδοση του εαυτού σου!!!

MENTORING

Το mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων του μέντορα(mentor) και του καθοδηγούμενου/ης (mentee), η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων. Το mentoring προτείνει πρακτικές συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου. Το mentoring ενθαρρύνει το mentee να ανακαλύψει και να αναπτύξει τους στόχους και τις δεξιότητες του, να δημιουργεί ευκαιρίες, να του προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές, να ορίζει την επαγγελματική του ταυτότητα.